VICTOR ABENIL

VICTOR ABENIL

HONDURASA

 My name is Victor Abenil, I am come from Honduras. I go to high school here in Riga, Latvia. I have arrived to Latvia with my mother long time ago and we have been living here since then.

   Dzejoli: Bērzi (Fricis Bārda)

svētī dīgstošo zāli . . .
Vēl puķu dvēseles viegli
pa baltajiem mākoņiem līgo
un pieauž ar ziedoņa ilgām
debesi bezgalīgo.

Bet bērzi un dzimtenes lauki
uz mākoņiem lūgšanas raida
un viņas, tīmekļu maigās,
uz zemi laižamies gaida.
Iet tīrumā salīcis arājs,
vecs, sirms jau, zūd locekļos jauda.
Bet puķu dvēseles viņam
dzied ausīs un vaigus glauda . . .

Birzs malā tumšajām acīm
viņš ilgi mākoņus pētī,
un bērzi dzeltainām rokām
viņa sirmo galvu svētī . . .
Manas dzimtenes svētie bērzi
līgojas zilgani bāli,
un dzimteni vienos ziedos
tie redz jau, bet tāli vēl . . . tāli – –