Kopā ar latviešu valodu, latviešu valodā 2017.gada 24.februārīs.

“Kopā ar latviešu valodu – latviešu valodā” 24.februārī 

Otrā Sanāksme: Kopā ar latviešu valodu – latviešu valodā!
Second meeting & rehearsal. 

 

 

Pirmā Sanāksme: Kopā ar latviešu valodu – latviešu valodā!
First meeting!